Sterylizacja narzędzi – jak to robimy?


W  naszym gabinecie narzędzia sterylizuje się w autoklawie parowym nowej generacji, posiadającym Certyfikat Jakości obowiązujący na terenie całej Wspólnoty Europejskiej (UNI EN ISO 9001 & EN 13485). Wyjaławianie odbywa się w temperaturze 134 stopni Celsjusza i przy ciśnieniu 2,1 bara, w ciągu 30 minut. Należy przestrzegać wszystkich trzech parametrów (temperatury, ciśnienia i czasu), gdyż przetrwalniki są odporne na działanie wysokich temperatur. Działanie samej temperatury, nawet 100 stopni Celsjusza przez dłuższy okres, ich nie zabija. Narzędzia pakowane są w specjalne torebki, z dodatkowymi testami pokazującymi, czy wszystkie warunki sterylizacji zostały spełnione.